Двусекционен редуцир вентил

Позволява точене на бири под различно налягане от една бутилка с СО2.
222.00 лв. с ДДС