Двусекционен редуцир вентил

Позволява точене на бири под различно налягане от една бутилка с СО2.
182.40 лв. с ДДС